+48 502 112 545 janki@riggingloft.pl

szkolenia

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydata do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Mechanika Poświadczenia Obsługi Statku Powietrznego – MM, z uprawnieniami dotyczącymi spadochronu jako całości – TM(P), niezbędnego do obsługi spadochronu, w zakresie wymaganym przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2005 (Dz.U. Nr 107, poz. 904, załącznik Nr 4 oraz stosowanie do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. Nr 165, poz. 1603).

p

Według Programu Szkolenia oraz obowiązujących przepisów Prawa Lotniczego, do rozpoczęcia szkolenia kandydat powinien spełniać następujące wymagania:
• mieć ukończone 18 lat;
• posiadać co najmniej gimnazjalne wykształcenie;
• posiadać podstawowy zasób wiedzy na temat sprzętu i osprzętu spadochronowego,
• posiadać umiejętność układania spadochronów różnymi technikami (side-pack, pro-pack).

Czyli w sumie niewiele 🙂

Program Szkolenia przewiduje 64 godziny zegarowe, równe 95 jednostkom lekcyjnym.

Aby przebrnąć przez tok szkolenia, należy zarezerwować sobie 10 dni, przy założeniu, że codziennie po zajęciach udajemy się do miejsca odpoczynku, zjadamy posiłek i przystępujemy do 3-4 godzinnej „pracy domowej” ze spadochronem.

Przy szkoleniu zakładającym tylko 8 godzin dziennie zajęć na terenie szkoły, konieczne jest przedłużenie trwania kursu o 3 dni.

Proszę pamiętać, że zakwaterowanie i wyżywienie kursanci organizują i opłacają we własnym zakresie.

Miejsce noclegów kursantów-kandydatów nie jest w żaden sposób narzucony, jednak decydując się na kurs “stacjonarny”, potrzebne jest miejsce na „prace domowe ze spadochronem”.

Polecam Wszystkim “Zdrojówkę”.
To wspaniałe miejsce wypoczynku, które poza bezpiecznym dachem nad głową, wygodnym i czystym łóżeczkiem i smacznymi posiłkami da swoim klientom szereg atrakcji relaksacyjnych, które spowodują, że Wasze szkolenie po godzinach spędzonych w poddaszu będzie nosiło znamiona urlopu wypoczynkowego!

strona www: Zdrojówka Noclegi & SPA

Szkolenia prowadzę w moim poddaszu spadochronowym, które zapewnia właściwe do tego celu warunki.

Jeśli jest taka potrzeba, możliwe jest przeprowadzenie szkolenia we wskazanym przez Klienta miejscu, na drodze odrębnych uzgodnień.

Po zakończeniu szkolenia, kandydat otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia teoretycznego i praktycznego.
Zakres ukończonego szkolenia: Spadochrony Plecowe WZT-S,
czyli spadochrony z pilocikiem wewnętrznym oraz zewnętrznym, tandemy, czasza typu latające skrzydło (tunelowe).

CO DALEJ – NASTĘPNE KROKI PO KURSIE

Po kursie dodatkowo należy pozytywnie zdać
egzamin przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną ULC.

Po (zdanym) egzaminie, kandydat odbywa 3 miesięczną praktykę obsługową (12 dni zajęć seminaryjnych) zapewniającą biegłość i doświadczenie wymagane do samodzielnego wykonywania czynności obsługowych, do których wykonywania i poświadczania będzie uprawniać świadectwo kwalifikacji.

Po zakończeniu praktyki, skompletowaniu i  złożeniu odpowiednich dokumentów w ULC, kandydat uzyska Świadectwo Kwalifikacji Mechanika Poświadczenia Obsługi Statku Powietrznego – MM, z uprawnieniami dotyczącymi spadochronu jako całości – TM(P).

ROZSZERZANIE UPRAWNIEŃ

Po ukończeniu kursu, jedną z możliwych do wybrania dróg jest przystąpienie do egzaminu na uprawnienia Senior Riggera FAA USA, według amerykańskich regulacji Federalnej Administracji Lotnictwa.

Pozostając w naszej krajowej rzeczywistości…

Uzyskane ŚK nie uprawnia do wykonywania napraw spadochronów certyfikowanych, czyli system uprząż–pokrowiec, czasza zapasowa oraz czasza główna spadochronu typu Tandem.

UWAGA: Nie uprawnia też do naprawy czasz głównych (!?!)

Obecne przepisy krajowe nie precyzują dalszych zasad rozszerzania uprawnień i uzyskania Certyfikatu z Zakresem Działalności:
Sprzęt Spadochronowy – obsługa w pełnym zakresie (w tym naprawy i dopuszczenie do skoków lub użycia, układanie oraz jej poświadczanie).

Wzorując się jednak na regulacjach innych krajów, oferuję dalsze kursy, których celem jest możliwość ubiegania się w ULC o rozszerzenie posiadanego zakresu działalności.

4-DNIOWY KURS UZUPEŁNIAJĄCY ZAKRES TYPÓW SPADOCHRONÓW
Przeznaczony dla kandydatów posiadających ŚK TM(P) z zakresem podstawowym (spadochrony plecowe WZT-S)
Kurs rozszerza zakres o spadochrony siedzeniowe WZ-O (pilocik wewnetrzny, zewnętrzny, czasze okrągłe).

5-DNIOWY KURS UZUPEŁNIAJĄCY
Przeznaczony dla kandydatów posiadających ŚK TM(P) z zakresem rozszerzonym – Plecowe i Siedzeniowe WZT-SO.
Do tego kursu trzeba też legitymować się praktyką w zawodzie potwierdzoną prowadzoną dokumentacją zgodną ze wzorami ULC.
Moduły:
– naprawy spadochronów certyfikowanych,
– maszyny i urządzenia wykorzystywane do napraw spadochronów 

“Janki”

Grzegorz Jankiewicz

Poza dwudziestoośmioletnim doświadczeniem w zakresie techniki spadochronowej, ponad dwoma tysiącami skoków spadochronowych, posiadam szereg uprawnień, które pozwalają na prowadzenie działalności szkoleniowej.

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY!

skontaktuj się ze mną

ADRES:

ul. Dolna 17B
15-635 Klepacze
Polska

KONTAKT:

+48 502 112 545
janki@riggingloft.pl

COPYRIGHT || Janki 2018